Ten

Een kans voor jonge mensen op een gezonde en solide basis die bijdraagt aan een zekere toekomst

Ten Foundation (Stichting Ten)

Ten Foundation (Stichting Ten) werd  op 10 December 1997 opgericht door Robi Valkhoff en Saskia Helbach ter gelegenheid van hun toen tienjarige bedrijf CAOS, Conference Organisers. In plaats van cadeaus vroegen ze geld voor een goed doel. Dit resulteerde in de oprichting van Ten Foundation. In de tussenliggende 20 jaar zijn er een groot aantal projecten tot stand gekomen.

Het eerste project in 1998 was de oprichting van een kindertehuis in Karoi, Zimbabwe. Tot op de dag van vandaag steunt de foundation het huis. Inmiddels heeft ze zich een breder doel gesteld: Ten Foundation wil met haar projecten zorgen dat  jonge mensen een solide en gezonde basis krijgen die bijdraagt aan een zekere toekomst. Hierbij richt ze zich op de pijlers gezondheid, onderwijs en sociale interactie en integratie in de samenleving, bijvoorbeeld het creëren van kansen op werk.

Uittreksel, Kamer van Koophandel
Oprichtingsakte Stichting Ten
Oprichtingsakte Trust Zimbabwe, Ten

 

40H820-06D-06E