Ten

Jonge mensen een gezonde en solide basis bieden

die bijdraagt aan een zekere toekomst

Ten Foundation (Stichting Ten)

Ten Foundation (Stichting Ten) werd  op 10 December 1997 opgericht door Robi Valkhoff en team, ter gelegenheid van het tienjarige jubileum van CAOS, Conference Organisers. In plaats van cadeaus vroegen ze geld voor een goed doel. Dit resulteerde in de oprichting van Ten Foundation. In de tussenliggende 20 jaar is er een groot aantal projecten tot stand gekomen.

Het eerste project in 1998 was de oprichting van een kindertehuis in Karoi, Zimbabwe. Tot op de dag van vandaag steunt de foundation het huis. Inmiddels heeft ze zich een breder doel gesteld: Ten Foundation wil met haar projecten zorgen dat  jonge mensen een solide en gezonde basis krijgen die bijdraagt aan een zekere toekomst. Hierbij richt ze zich op de pijlers gezondheid, onderwijs, sociale interactie en integratie in de samenleving, bijvoorbeeld door het creëren van kansen op werk.

Uittreksel, Kamer van Koophandel40H820-06D-06E
Oprichtingsakte Stichting Ten
Oprichtingsakte Trust Zimbabwe, Ten

RSIN
/ fiscaal nummer: 8109.13.343


Post- en bezoekadres

WG Plein 475
1054 SH Amsterdam
Telefoonnummer 020 589 32 32
E-mail: ten-foundation@caos.nl

 

Doelstelling

Jonge mensen de mogelijkheid bieden van een veilige en duurzame toekomst
Ten Foundation initieert en ondersteunt projecten die jonge mensen in staat stellen om een solide en stabiele toekomst op te bouwen. Daarbij ligt de focus op gezondheid, onderwijs, sociale interactie. Ook wordt er naar gestreefd deze jonge mensen een waardevol onderdeel van de samenleving te laten worden, bijvoorbeeld door het creëren van banen.


Hoofdlijnen actuele beleidsplan
Continuering van begeleiding van de kinderen uit Karoi. Onderzoeken of er nieuwe mogelijkheden zijn om samenwerking met deze kinderen voort te zetten en hen verder te brengen in hun leven.


Bestuurssamenstelling en namen bestuurders
Mevrouw Robi Valkhoff
Mevrouw Muk Swart
Mevrouw Vera Visser


Beloningsbeleid
Bestuurders worden niet beloond.


Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten
In 2018 hebben wij een pas op de plaats gemaakt ivm de politieke onrust. Wij hebben in samenwerking met Philip Bohwasi een aantal kinderen begeleid naar verdere verzelfstandiging. In die zoektocht hebben wij Valentine Magutsa ontmoet een gevierd kunstenaar in Zimbabwe. Samen met hem willen wij dit jaar (2019) onderzoeken of het mogelijk is om een nieuw project te starten.


Financiële verantwoording

Jaarcijfers Stichting Ten 2017
 
Jaarcijfers Stichting Ten 2018